Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Rotterdam van toepassing.
Voor grensoverschrijdend wegvervoer is het CMR verdrag van toepassing ter aanvulling van de AVC.

Geschillen die voortvloeien uit gesloten overeenkomst(en) worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Het Nederlands recht is hierbij van toepassing.
De voorwaarden zijn bij u bekend bij het sluiten van een overeenkomst en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

De voorwaarden en condities kunt u hieronder openen:

CMR Condities

AVC Condities